Zde uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodejcem a kupujícím.
Prodejce: Mgr. Dita Vořechovská, IČ: 76000303, Praha 9

1) Způsob objednávání zboží

Zadání objednávky:
 • použitím nákupního košíku
 • e-mailem na adresu info@reckykoutek.cz
 • prostřednictvím kontaktního formuláře (viz. sekce Kontakty na www.reckykoutek.cz)
Při zadávání objednávky je třeba uvést:
 • objednací kód
 • počet kusů
 • způsob placení za zboží
 • způsob dodání zboží
 • poštovní adresu (při zasílání poštou)
 • kontaktní telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
Potvrzení objednávky:
Prodejce objednávku překontroluje po formální stránce a pokud bude vše v pořádku, potvrdí její přijetí e-mailem. Takto potvrzená objednávka je považována za závaznou. V opačném případě bude kupující e-mailem vyzván k doplnění potřebných údajů.

2) Způsob placení za zboží

 • hotově při osobním odběru
 • předem převodem na bankovní účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží kupující spolu s potvrzením objednávky)
 • dobírkou (za dobírku je nutno počítat s příplatkem ve výši 41,- Kč k základnímu poštovnému)

3) Způsob dodání zboží

 • Osobní odběr (vyzvednutí pouze v Praze) - zboží se vyzvedává po dohodě v prostorách Řeckého koutku na Národní 9, Praha 1; je možné zaplatit hotově na místě
 • Zaslání poštou - poštovné se řídí ceníkem České pošty, k němuž se připočítává cena za dodejku (15,- Kč; v případě platby dobírkou se neúčtuje) a balné (5,- až 14,- Kč). Ceny za poštovné a balné závisí na hmotnosti a objemu zboží. Zboží prostřednictvím České pošty je obvykle doručeno do 3 dnů od podání zásilky. Uvedené informace k dodání zboží platí pouze pro ČR! Objednávky mimo ČR se vyřizují jen po dohodě! Při zaslání poštou bude zásilka na dobírku odeslána do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodejcem, při platbě předem na účet pak do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodejce. O připsání platby na účet a o odeslání zásilky prodejce informuje kupujícího e-mailem.

4) Práva a povinnosti prodejce a kupujícího

Prodejce
 • potvrdí e-mailem objednávku a informuje kupujícího o odeslání zásilky, příp. o připsání platby na účet
 • vyhrazuje si právo stornovat objednávku při nedodržení povinností ze strany kupujícího (viz.níže)
 • bude shromažďovat a využívat osobní údaje poskytnuté kupujícím pouze k účelům vyřizování objednávek a nebude je předávat třetím osobám
 • pokud není zboží na skladě, oznámí to prodejce kupujícímu včetně pravděpodobné lhůty doplnění zásob
Kupující
 • je povinen seznámit se s obchodními podmínkami
 • při osobním odběru si vyzvedne objednávku do 14 dnů ode dne jejího potvrzení
 • při zaslání poštou uvede správnou poštovní adresu, na niž má být zásilka doručena, a zaplatí objednávku včetně poštovného, balného, příp.dobírkovného
 • při platbě předem na účet zaplatí do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky
 • je oprávněn stornovat svou objednávku do 24 hodin od jejího odeslání prodejci
 • na základě občanského zákoníku má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží; v tom případě mu vzniká nárok na vrácení peněz za objednané zboží (ne však za poštovné, balné, příp.dobírkovné), které nesmí být poškozené a musí být vráceno na vlastní náklady; odstoupení od smlouvy je třeba písemně oznámit prodejci
 • má právo požádat písemně o vymazání svých osobních údajů z databáze prodejce

5) Způsob uplatnění reklamace

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci lze uplatnit na e-mailové adrese info@reckykoutek.cz. Prodejce vyrozumí kupujícího e-mailem a v případě oprávněné reklamace ji vyřídí výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny. Reklamované zboží je nutno předložit spolu s dokladem o koupi a uvedením zjištěné závady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením jako i na škody způsobené živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

6) Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami a že je zároveň srozuměn s cenou zboží a s tím, že zaplatí poplatky spojené s přepravou zásilky. Ceny za dodání zboží platí v rámci ČR. Objednávky mimo ČR se vyřizují jen po dohodě! Kupující taktéž dává souhlas se zpracováním svých osobních dat v rozsahu nezbytně nutném k vyřízení objednávky. Obchodní podmínky jsou platné od 17.8.2009. Změna cen i obchodních podmínek vyhrazena. Související zákony: Občanský zákoník 40/1964, 367/2000, Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000, Obchodní zákoník 513/1991

Datum poslední aktualizace: 26.05.2013, Copyright © 2007 RECKYKOUTEK.CZ