V tomto katalogu nabízíme publikace řeckých nakladatelství Kedros, Patakis, Metaixmio, která vydávají jazykové učebnice. Všechny publikace jsou v novořečtině. Tyto knihy jsou vhodné k přípravě na mezinárodní zkoušky z novořečtiny, příp. jako doplňkový materiál pro výuku.

Kedros

Mathenume ellinika: Akoma kalytera! / Učíme se řecky: Ještě lépe!

Maria Antoniu, Maria Galazula, Stavrula Dimitraku, Anastasia Mangana


Kniha je určena dospělým, kteří se učí řečtinu jako druhý či cizí jazyk. Speciálně ji využijí ti, kteří dosáhli úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem učebnice je zvýšit schopnost komunikace studenta v oblastech týkajících se každodenního života a zároveň připravit uchazeče na mezinárodní zkoušku z řečtiny na úrovni B1. Student se s gramatickými jevy a slovní zásobou seznamuje především prostřednictvím textů. Učebnice klade důraz na porozumění textům v psané i mluvené formě, jakož i na schopnost studenta napsat text na dané téma. Kniha příjemným a tvůrčím způsobem zapojuje uživatele do učení. Obsahuje 13 lekcí, na konci každé z nich má student k dispozici testy vytvořené na základě požadavků mezinárodních zkoušek, které ověřují znalosti ve všech čtyřech oblastech jazykových dovedností, tj. poslech, porozumění textům, ústní a písemné vyjadřování. Součástí knihy je CD s nahrávkami poslechových cvičení. Řešení cvičení a přepis nahrávek si lze stáhnout z www.kedros.gr/ellinika.pdf
Objednací kód: KEB1  | Cena: 450 Kč  | Počet stran: 309   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.

Akuste...ellinika! / Poslouchejte...řečtinu!

Thanasis Agathos a kol.


Učebnice je zaměřená výhradně na procvičování porozumění slyšenému slovu včetně cvičení rozmanité typologie odrážející požadavky mezinárodních zkoušek z řečtiny. Obsahuje 46 poslechových cvičení na různá témata včetně přepisu nahrávek, řešení cvičení a 2 CD.
Objednací kód: KEAK  | Cena: 350 Kč  | Počet stran: 112   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.

Patakis

Ta rimata tis neas ellinikis / Novořecká slovesa

Anna Jordanidu


Výborná příručka zejména pro pokročilé studenty, ale i užitečná pomůcka pro učitele. Zahrnuje 4500 sloves a 235 tabulek s časováním. Na konci knihy najdete poznámky ke slovesným tvarům se specifickým užitím či významem.
Objednací kód: PANER  | Cena: 280 Kč  | Počet stran: 391   | Rozměry: 14 x 21 cm 

Ukázka zde.

Ellinika A' : Methodos ekmathisis tis ellinikis os ksenis glossas / Řečtina A: Učebnice řečtiny jako cizího jazyka
A1+A2

Jorgos Simopulos, Irini Pathiaki, Rita Kanelopulu, Aglaia Pavlopulu


Učebnice je určena studentům, kteří s jazykem začínají a chtějí se případně připravit k mezinárodní zkoušce z řečtiny na úrovni A1, A2. Učebnici lze využít i k samostudiu, ať už pro falešné začátečníky nebo k opakování. Důraz je kladen na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (porozumění slyšenému a psanému slovu, schopnost se ústně i písemně vyjádřit). Učební materiál vychází ze soudobých řeckých reálií. Z 20 lekcí je každá pátá opakovací, kniha obsahuje také 2 CD, přepis textů k poslechu, řešení cvičení a 3 kompletní testy pro přípravu k mezinárodní zkoušce na dané úrovni. Studenty jistě osloví i přitažlivá barevná grafika.
Objednací kód: PAEA  | Cena: 550 Kč  | Počet stran: 312   | Rozměry: 21 x 28 cm 

Ukázka zde.

Ellinika B' : Methodos ekmathisis tis ellinikis os ksenis glossas / Řečtina B: Učebnice řečtiny jako cizího jazyka
B1

Irini Pathiaki, Jorgos Simopulos, Jorgos Turlis


Učebnice navazuje na "Řečtinu A", je určena dospělým studentům řečtiny jako cizího jazyka, kteří zvládli úroveň A2 a chtějí se případně připravit k mezinárodní zkoušce z řečtiny na úrovni B1. Důraz je kladen na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (porozumění slyšenému a psanému slovu, schopnost se ústně i písemně vyjádřit). Učebnice je koncipována tak, aby byl student po jejím zvládnutí schopen reagovat samostatně a efektivně v běžných komunikačních situacích. Učební materiál vychází ze soudobých řeckých reálií. Z 20 lekcí je každá pátá opakovací, kniha obsahuje také 3 CD, přepis textů k poslechu, řešení cvičení, gramatické tabulky a 4 kompletní testy pro přípravu k mezinárodní zkoušce na dané úrovni. Studenty jistě osloví i přitažlivá barevná grafika.
Objednací kód: PAEB  | Cena: 600 Kč  | Počet stran: 390   | Rozměry: 21 x 28 cm 

Ukázka zde.

Metaixmio

Emvathynontas sta ellinika / Řecky do hloubky
Středně pokročilí

Martha Vazaka, Marina Kokinidu


Cílem učebnice je rozvoj komunikačních schopností slovem i písmem v rozličných situacích - každodenní komunikace, diskuse obecného charakteru, vyjádření vlastního názoru, pocitů apod. Cílem je také rozvoj porozumění psanému textu na základě autentických článků se současným obohacováním slovní zásoby. Učebnice se dále zaměřuje na základní morfologické a syntaktické jevy a jejich praktické použití. Materiál je rozdělen do 30 kapitol, které zahrnují 6 tematických jednotek (společnost, zdraví, zaměstnanost-ekonomika, cestování-ekologie, technologie, vzdělávání). Každá kapitola obsahuje text, cvičení na porozumění a slovní zásobu, morfologické a syntaktické jevy včetně procvičování, aktivity na procvičování ústního a písemného vyjadřování. Na konci knihy je řešení ke cvičením.
Objednací kód: MEB12  | Cena: 450 Kč  | Počet stran: 288   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.

Stratijikes anagnosis / Strategie četby textů
Pokročilí

Martha Vazaka


Učebnice je určena pokročilým studentům a jejím cílem je naučit uživatele efektivně číst a porozumět autentickým článkům z novin a časopisů. Materiál je rozdělen do 25 kapitol, které zahrnují tematické jednotky jako ekologie, technologie, věda, společnost, zdraví a psychologie.
Objednací kód: MESA  | Cena: 350 Kč  | Počet stran: 99   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.

Nea ellinika ja metanastes, palinnostuntes, prosfyjes ke ksenus. A' epipedo / Novořečtina. Úroveň A
A2

Eleni Demiri-Prodromidu, Rula Kamarianu-Vasiliu


Kniha je určena Řekům navrátilým do vlasti, nejmladší generaci Řeků žijících v diaspoře a cizincům se znalostí řečtiny na úrovni A1, příp. falešným začátečníkům. První část učebnice se skládá z 10 kapitol, věnovaných tématům jako např. seznamování, rodina, nakupování, veřejné služby, inzeráty. Druhou část tvoří morfologicko-syntaktická cvičení. Kniha také obsahuje CD, texty k nahrávkám a klíč ke cvičením a vzorovým testům. Odpovídá požadavkům mezinárodních zkoušek z řečtiny na dané úrovni z hlediska témat, slovní zásoby, struktury cvičení a gramatiky. Na konci každé kapitoly je k dispozici vzorový test na porozumění slyšenému slovu, písemnému textu a dvě témata pro písemné vyjadřování.
Objednací kód: MEA2  | Cena: 550 Kč  | Počet stran: 383   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.

Nea ellinika ja metanastes, palinnostuntes, prosfyjes ke ksenus. B' epipedo / Novořečtina. Úroveň B
B1

Eleni Demiri-Prodromidu, Rula Kamarianu-Vasiliu


Kniha je určena Řekům navrátilým do vlasti, nejmladší generaci Řeků žijících v diaspoře a cizincům se středně pokročilou znalostí řečtiny. První část učebnice se skládá z 10 kapitol, věnovaných tématům jako např. volný čas, svátky, cestování, výživa, sport. Druhou část tvoří morfologicko-syntaktická cvičení. Kniha také obsahuje CD, texty k nahrávkám a klíč ke cvičením a vzorovým testům. Odpovídá požadavkům mezinárodních zkoušek z řečtiny na dané úrovni z hlediska témat, slovní zásoby, struktury cvičení a gramatiky. Na konci každé kapitoly je k dispozici vzorový test na porozumění slyšenému slovu, písemnému textu a dvě témata pro písemné vyjadřování.
Objednací kód: MEB1  | Cena: 550 Kč  | Počet stran: 392   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.

Nea ellinika ja metanastes, palinnostuntes, prosfyjes ke ksenus. G' epipedo / Novořečtina. Úroveň C
B2-C1

Eleni Demiri-Prodromidu, Rula Kamarianu-Vasiliu


Kniha je určena Řekům navrátilým do vlasti, nejmladší generaci Řeků žijících v diaspoře a cizincům s pokročilou znalostí řečtiny. První část učebnice se skládá z 10 kapitol, věnovaných tématům jako např. reklama, narkotika, životní styl, biosféra, znečištění, veřejný život - státní zřízení, právo. Druhou část tvoří morfologicko-syntaktická cvičení. Kniha také obsahuje CD, texty k nahrávkám a klíč ke cvičením a vzorovým testům. Odpovídá požadavkům mezinárodních zkoušek z řečtiny na dané úrovni z hlediska témat, slovní zásoby, struktury cvičení a gramatiky. Na konci každé kapitoly je k dispozici vzorový test na porozumění slyšenému slovu, písemnému textu a dvě témata pro písemné vyjadřování.
Objednací kód: MEBC  | Cena: 650 Kč  | Počet stran: 461   | Rozměry: 17 x 24 cm 

Ukázka zde.
Ceny v katalogu jsou platné od 1.1.2013
Datum poslední aktualizace: 29.06.2013, Copyright © 2007 RECKYKOUTEK.CZ