Zjednodušená četba

Řada „Μικρές Ιστορίες σε Απλά Ελληνικά“ (Greek Easy Readers) neboli příběhy psané jednoduchým jazykem je rozdělena do 5 úrovní podle pokročilosti studenta. Účelem je, aby student poté, co zvolí správnou úroveň, byl schopen číst daný příběh s minimální pomocí slovníku a obohatil si slovní zásobu vybranými slovíčky, která jsou v textu označena tučně s vysvětlivkou. Knížky obsahují i slovníček v angličtině, francouzštině a němčině, a také různá cvičení s klíčem. Snadná četba se dá využít i ve výuce, podle uvážení učitele.

Orientační pokročilost podle označených úrovní:

Všechny příběhy jsou čtivé, napínavé a využívají praktický živý jazyk.

Jednoduché čtení - řecká mytologie

Mytologie v jednoduché řečtině je řada příběhů na téma starověkých řeckých bájí. Knihy jsou napsány jednoduchým jazykem tak, aby je student mohl číst bez pomoci slovníku. Obsahují otázky ověřující správné porozumění a také překlad obtížných slov do angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Ostatní