Učebnice novořečtiny

Nakladatelství Deltos

Řada Epikinoniste Ellinika je originální moderní řecká učebnice pro výuku novořečtiny od úrovně začátečníků až po pokročilé. Skládá se ze 3 dílů, přičemž každý díl obsahuje učebnici, 1-2 cvičebnice a audio nahrávku. Materiál je vhodný jak pro skupinovou tak pro individuální výuku s lektorem, nejedná se o učebnice pro samouky! Celá výuková řada je napsána v novořečtině, gramatika je podána v přehledných a srozumitelných tabulkách. Struktura učebnic se zaměřuje na osvojení si komunikačních dovedností na základě dialogů a souvislých textů z běžného života za použití živých jazykových prostředků. Součástí je řada gramatických, konverzačních a poslechových cvičení. Hlavní cíl je kladen na to, aby student zvládl všechny 4 složky jazykové gramotnosti, tedy porozumění slyšenému a čtenému slovu, jako i schopnost se ústně i písemně vyjádřit v daném jazyce. Učebnice dále obsahují slovníček v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině.

Nakladatelství Nostos

Řadu Ellinika tora lze využít jako základní či doplňkový materiál, pro skupinovou i individuální výuku.

Nakladatelství Patakis

Nakladatelství Kedros

Nakladatelství Metechmio

Nakladatelství Akakia